Enter your keyword

Schrijf je in en blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Advies

De wereld om ons heen is sterk in ontwikkeling en de markt en consumenten veranderen snel. Er zijn volop kansen voor u als ondernemer. Omdat u en uw onderneming continu in beweging zijn, komen er nieuwe vragen op u af op het gebied van strategisch, financieel en juridisch terrein. U zoekt een partner die met u meedenkt, adviseert en desgewenst zaken uit handen neemt zodat u zich kunt richten op de kernactiviteiten van uw onderneming. U wilt tijdig en proactief geadviseerd worden zodat u grip houdt op uw onderneming.

Business plan en strategisch advies
Als ondernemer is het soms lastig om te bepalen op welke ontwikkelingen in de markt u moet inspelen. Heeft u moeite met het bepalen van uw strategie of wilt u veranderingen doorvoeren in uw organisatie maar weet u niet hoe u dit moet aanpakken? Dit zijn lastige keuzes waar wij u graag bij helpen. Het opstellen van een business plan kan u helpen om houvast te geven bij het opzetten van uw onderneming of de koerswijziging die u wil doorvoeren. De adviseurs van Middenduin geven u deskundig advies bij het ontwikkelen en veranderen van uw organisatie.

Bedrijfsvoeringsadvies
Het ontwikkelen van KPI’s en management dashboards waardoor u kunt sturen op kritieke succesfactoren, het voorkomen of oplossen van liquiditeitsproblemen of het optimaliseren van het rendement van uw onderneming; de adviseurs van Middenduin zijn thuis in uw bedrijfsvoering op alle niveaus. Wij ondersteunen en adviseren u graag op het gebied van werkkapitaal beheer, het inrichten van management informatie en het uitvoeren van een rendementsanalyse.

Financieel management
Als ondernemer in het midden en klein bedrijf merkt u dat uzelf nog steeds alle ballen in de lucht dient te houden. De aard en omvang van uw onderneming rechtvaardigen het nog niet om een fulltime financieel directeur aan te nemen. Toch heeft u behoefte aan een sparringpartner die op een ander niveau met u meedenkt dan uw boekhouder of hoofd administratie. Middenduin gelooft dat u succesvoller kunt ondernemen met een financieel directeur aan uw zijde die u bij behoefte kunt benaderen maar die tevens proactief handelt en adviseert. Door het uitbesteden van uw financieel management kunt u weer doen waar u goed in bent, en dat is ondernemen.

Herstructurering
Veel ondernemers vertrouwen in goede en in slechte tijden op hun vaste adviseur of accountant. Met hen heeft u een vertrouwensband opgebouwd en natuurlijk hebben zij waardevolle kennis over uw onderneming. Zij benaderen echter ieder vraagstuk vanuit hun eigen specialiteit en kunnen niet meer met voldoende kritisch en met een frisse blik naar u en uw onderneming kijken. Door in een vroeg stadium te signaleren dat u vastloopt, kunnen wij u helpen uw onderneming weer op de rit te krijgen. De adviseurs van Middenduin hebben een brede kennis van zaken en kunnen de regie van het proces op zich nemen. Wij maken een heldere analyse van het probleem en stellen in overleg met u een herstructureringsplan op waarin het bestaansrecht van de onderneming opnieuw wordt aangetoond. Dit is niet alleen nodig om toegang te krijgen tot financiers, maar het vormt tevens de basis voor een succesvolle toekomst van uw onderneming.

Waardebepaling
U wilt uw bedrijf verkopen of juist een ander bedrijf overnemen? In beide gevallen vormt de waardebepaling een zeer belangrijk onderdeel in het proces van aan- en verkoop van een bedrijf en vormt de basis voor de onderhandelingen. Ook in het geval van een echtscheiding, een aandeelhoudersconflict of een faillissement kan een waardebepaling van belang zijn. De adviseurs van Middenduin zijn expert op het gebied van het uitvoeren van waardebepalingen.

Due diligence
Een gedegen due diligence onderzoek is een noodzaak bij het kopen van een onderneming. Door middel van dit onderzoek wordt de ontvangen informatie geverifieerd en worden eventuele risico’s geïdentificeerd. De adviseurs van Middenduin hebben veel expertise op het gebied van financiële, juridische en fiscale due diligence onderzoeken. Indien gewenst kunnen wij ook de coördinatie verzorgen tussen de verschillende partijen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?