Enter your keyword

Schrijf je in en blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Overname

Er zijn diverse redenen om een onderneming over te nemen. Zo kunt u voor uzelf willen beginnen en direct een vliegende start willen maken door een bestaande overneming over te nemen. Of wilt u de dienstverlening van uw onderneming uitbreiden door een onderneming over te nemen met complementaire diensten. Of ziet u mogelijkheden voor het realiseren van schaal- of synergievoordelen.

Het overnemen van een onderneming begint bij het in kaart brengen van de type onderneming(en) die u wenst over te nemen en het opstellen van een zoekprofiel. In ons netwerk zullen wij vervolgens intermediairs benaderen met het anonieme zoekprofiel of eventueel rechtstreeks ondernemingen benaderen die passen binnen het zoekprofiel. Heeft u reeds een partij op het oog of gesprekken gevoerd met een overnamekandidaat? Dan zal worden gestart met het verzamelen en analyseren van de beschikbare bedrijfsinformatie.

Op basis van de analyse zullen er gesprekken plaatsvinden met interessante overnamekandidaten en zal vervolgens een biedingsvoorstel uitgebracht worden. Als er overeenstemming wordt bereikt zullen wij een en ander vastleggen in een intentieovereenkomst, waarin tevens de voorwaarden voor de totstandkoming van de transactie worden opgenomen.

Vervolgens kunnen wij het boekenonderzoek coördineren of (een deel van) het boekenonderzoek uitvoeren om de ontvangen informatie te verifiëren en eventuele risico’s te identificeren. Het boekenoverzicht zal dan ook leiden tot een overzicht van de (belangrijkste) operationele, financiële, juridische, fiscale, HR en eventuele overige risico’s. Op basis van de uitkomsten uit het boekenonderzoek kunnen de overnameprijs en –voorwaarden eventueel nog gewijzigd worden waarna de definitieve transactiedocumentatie overeengekomen en opgesteld zal worden.

Indien benodigd kunnen wij u ook adviseren en begeleiden bij het verkrijgen van de benodigde overnamefinanciering.

Wat kunnen wij voor u betekenen?