Enter your keyword

Schrijf je in en blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Organisatie (her)inrichting

Er wordt veel over geschreven en geroepen. Organisaties moeten flexibeler worden om in te kunnen spelen op de steeds sneller veranderende behoefte van de markt en de maatschappij. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk? Elke organisatie voelt aan dat er iets moet veranderen, maar wat? Dat de huidige top-down inrichtingsmodellen niet meer voldoen, omdat dit vertragend en -als het even tegen zit- ook verlammend werkt. Er wordt steeds meer projectmatig gewerkt om zelflerend vermogen, efficiency en flexibilisering te creëren. Echter, deze manier van werken werkt weer eilandjes en koninkrijkjes in de hand.organisatie-inrichting

De volgende stap in de ontwikkeling lijkt te liggen in netwerkorganisaties. Waar medewerkers worden gemotiveerd om vanuit samenwerking en verbinding samen te werken aan gemeenschappelijke (organisatie) doelen. Dit vraagt om een andere manier van besturen van organisaties. Het vertrouwen zo diep mogelijk op het uitvoerende niveau te leggen, verbindend leiderschap en het creëren van veiligheid en optimale inzet van kennis en kunde van elke individuele medewerker. Rollen veranderen van bestuurders, leidinggevenden, medewerkers en ondersteunende diensten als HRM en Financiën.

In welke fase bevindt uw organisatie zich en vooral: welke stap in de ontwikkeling wilt u zetten?

Wat kunnen wij voor u betekenen?