Enter your keyword

Schrijf je in en blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Verbindend leiderschap

Met verbindend leiderschap kunnen organisaties zich duurzaam ontwikkelen en zich continu aanpassen in een sterk veranderende wereld die vraagt om flexibiliteit, wendbaarheid en aanpassingsvermogen. Belangrijke sleutel daarbij is mensen die staan voor wie zij zijn, die staan voor hun vakgebied en die staan voor de organisatie waar zij zich aan hebben verbonden. Daar staat tegenover dat mensen behoefte hebben aan gemeenschappelijk gedragen doelen, aangespoord willen worden op hun talenten en verantwoordelijk willen zijn voor hun vakgebied en werkzaamheden.

De aanpak van HRMORe is er op gericht om deze twee werelden bij elkaar te brengen, om er voor te zorgen dat de organisatie de medewerkers versterken en vice versa. Wij helpen bij het veranderen van cultuur, van samenwerkingsverbanden en bij het in de kracht zetten van mensen op elk niveau in de organisatie.

Het tempo waarop veranderingen plaatsvinden, gaat omhoog. Dat vraagt van ons wendbaarheid en flexibiliteit om in te spelen op al deze veranderingen. Trends zijn geen globale ideeën meer voor het ontwikkelen van een lange termijn strategie; de trends van morgen hebben juist invloed op het handelen van vandaag. Wat nu nieuw is, is morgen alweer verouderd. Dat geldt niet alleen voor technologische ontwikkelingen. Robotisering en automatisering zorgen dan wel voor een versnelling in het technologisch landschap, echter parallel daaraan fluctueert de economie steeds sneller, willen mensen zich meer met zingevende activiteiten bezig houden, staat het thema duurzaamheid volop in de schijnwerpers, veranderen de eisen en wensen van afnemers continu… Mensen (en daarmee organisaties) worden meer dan ooit uitgedaagd om steeds sneller in te spelen op deze veranderingen.

Wij geloven er in dat organisaties excelleren als medewerkers specialisten zijn op hun vakgebied, vanuit evenwicht en betrokkenheid keuzes kunnen maken en hun toegevoegde waarde kennen ten aanzien van de doelstellingen van de organisatie. Het is daarbij evident dat een manager een ander vakgebied heeft dan een beleidsadviseur, maar elke medewerker voelt zich verbonden met de organisatiedoelen en weet vanuit het eigen vakspecialisme de organisatie / opgave / productie verder te brengen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?