Enter your keyword

Schrijf je in en blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Strategisch personeelsbeleid

Organisaties worden steeds meer door externe ontwikkelingen gedwongen om flexibeler en wendbaarder te worden. Om ‘lean’ te zijn met een steeds veranderende behoefte aan kennis, kunde en aantal medewerkers. Flexibiliteit en wendbaarheid gecombineerd met een wisselende behoefte aan kennis en FTE zorgt voor het anders inrichten van organisaties en het anders omgaan met menskapitaal en de arbeidsmarkt. Er komen daarbij tal van vraagstukken naar boven, zoals:

  • hoe zet ik medewerkers flexibeler in en niet alleen op 1 specifieke taak/functie
  • hoe borg ik de opgebouwde kennis
  • hoe stem ik mijn ICT af op de bedrijfsvoering
  • hoe richt ik de organisatie in om mee te kunnen bewegen met veranderingen
  • hoe verander ik de primaire processen zonder productieverlies
  • hoe richt ik de bedrijfsvoeringsprocessen in als de organisatie verandert
  • hoe standaardiseer ik mijn HR processen

HRMORe adviseert organisaties bij deze veranderingsvraagstukken en levert interim management voor het inrichten en begeleiden van een projectorganisatie om deze veranderingen daadwerkelijk vorm te geven. In nauwe samenwerking tussen u en ons bouwt u aan de verdere flexibilisering en wendbaarheid van de organisatie, waarbij continu aandacht gegeven wordt aan de gevolgen voor en beleving van medewerkers en managers om zo de onrust tot een minimum te reduceren.

In onze aanpak brengen wij het (her)inrichten van de organisatie of organisatieonderdelen, leiderschap, HRM en ICT, de invulling van de juiste mens op de juiste plek en de individuele & groepsbegeleiding van (sleutel)figuren samen om uw organisatie klaar te maken voor de toekomst. En uiteraard brengen wij ook delen van onze aanpak in bij uw reeds lopende projecten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?