Enter your keyword

Schrijf je in en blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Financieringen

Financiering

Voor het succesvol ophalen van financiering voor uw onderneming is het van belang dat er een gedegen voorbereiding plaats vindt. Deze voorbereiding bestaat uit het opstellen van een financieringsmemorandum, het in kaart brengen van de financieringsbehoefte en het -doel en het opstellen van de financieringsstrategie. Het financieringsmemorandum beschrijft onder andere uw product of dienst, de strategie, de organisatie, de financiële situatie en toekomstige (financiële) verwachtingen. Op basis van de financiële prognoses wordt de financieringsbehoefte in kaart gebracht en de optimale financieringsstrategie van uw onderneming bepaald. Als dit duidelijk is kunnen potentiële financiers benaderd worden. Onderstaande infographic geeft een algeheel beeld van een financieringstraject.

Er zijn verschillende situaties waarin er een financieringsbehoefte ontstaat voor uw onderneming. Onderstaand wordt gekeken naar start-, groei-, her- en overnamefinanciering en wordt onder andere een beeld geschetst van de meest voorkomende financieringsvormen in deze situaties. Ook wordt tegenwoordig steeds vaker gebruik gemaakt van het combineren van meerdere financieringsvormen om zo de volledige financiering van de onderneming op te halen.

Brochure Groeikapitaal

Wilt u meer weten over de huidige financieringsmogelijkheden en de ontwikkelingen in de financieringsmarkt? Voer hieronder uw gegevens in en u ontvangt direct de gratis Brochure Groeikapitaal per mail!

  Startfinanciering

  U wilt een nieuw bedrijf starten en uw product of uw dienst in de markt gaan zetten. Om uw bedrijf in de markt te zetten heeft u echter behoefte aan financiering, bijvoorbeeld voor het aanschaffen van de benodigde bedrijfsmiddelen, het investeren in marketing of het investeren in personeel. Als startende onderneming is het niet eenvoudig uw plannen gefinancierd te krijgen. Traditionele financiers zoals banken richten zich steeds meer op reeds bestaande ondernemingen met een voldoende track record en zekerheden. Wij kunnen u begeleiden bij het opstarten van uw bedrijf en bekijken hoe gezorgd wordt dat uw bedrijf over voldoende financiering beschikt van bij u passende financiers.

  Vaak komt financiering bij de opstart van uw bedrijf van de volgende financiers:

  • Familie en vrienden
  • Crowdfunding
  • Qredits
  • Subsidies

  Groeifinanciering

  Als uw bedrijf de startfase voorbij is en in een periode van groei zit zult u merken dat dit zorgt voor druk op uw werkkapitaal. Uiteraard afhankelijk van uw onderneming zult u bijvoorbeeld voorraad en/of debiteuren moeten voorfinancieren waardoor er liquiditeitsproblemen kunnen ontstaan. En misschien zal er daarnaast verder moeten worden geïnvesteerd in opschaling of innovatie van uw bedrijf. Om uw ambities te realiseren en het volledige potentieel van uw bedrijf te benutten is groeifinanciering benodigd.

  Veel voorkomende financieringsvormen voor het realiseren van groei zijn:

  • Crowdfunding
  • Bancaire financiering
  • Financiering van een investeringsmaatschappij
  • Leasing
  • Factoring

  Herfinanciering

  Na een periode van ontwikkeling en groei dat doorgaans zorgt voor grotere risico’s is een periode van stabilisatie aangebroken waarin u mogelijk al enige tijd een stabiele omzet realiseert. In deze fase zijn er vaak mogelijkheden om uw bestaande leningen te herfinancieren. Ook als u gedurende een mindere periode als bijvoorbeeld een economische crisis tegen ongunstige voorwaarden financiering heeft aangetrokken is het de moeite waard de mogelijkheden van herfinanciering te bekijken. Dit kan u bijvoorbeeld duidelijkheid scheppen in uw financieringsstructuur of daadwerkelijk besparingen opleveren op uw financiële lasten.

  Herfinanciering wordt veel gerealiseerd via:

  • Bancaire financiering
  • Crowdfunding

  Overnamefinanciering

  U ziet kansen in de markt om de positie van uw onderneming te verstevigen door bijvoorbeeld een concurrent of leverancier over te nemen. Door deze overname ontstaan misschien synergievoordelen of kunt u een belangrijke(re) positie innemen in de markt waarin u opereert. Wij kunnen u begeleiden bij het aantrekken van de benodigde financiering en daarnaast tevens de overname voor u structureren.

  Overnamefinanciering wordt doorgaans voornamelijk gefinancierd met financiering via:

  • Investeringsmaatschappijen
  • Bancaire financiering
  • Crowdfunding

  Wat kunnen wij voor u betekenen?