Enter your keyword

Schrijf je in en blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Belastingaangiften

Bij uw onderneming komen diverse soorten fiscale aangiften kijken die moeten worden ingediend. Hierbij is het van belang uw onderneming fiscaal te optimaliseren om de verschuldigde belasting zo laag mogelijk te houden of uit te stellen.

Inkomstenbelasting (IB)

Alle ondernemers en veel particulieren moeten jaarlijks een aangifte inkomstenbelasting (IB) indienen. Ondernemers zijn over hun belastbare winst (het resultaat na aftrek van de nodige ondernemersaftrekken) IB verschuldigd.

Bij het opstellen van de aangifte IB kan eventueel gebruik worden gemaakt van aftrekposten. Om na te gaan of en van welke aftrekposten u gebruik kunt maken kunt u contact met ons opnemen.

Omzetbelasting (OB)

Ondernemers moeten in beginsel periodiek aangifte omzetbelasting (OB) doen. Als uw onderneming omzetbelastingplichtig is dan kan periodiek aangifte doen inhouden dat u maandelijks, per kwartaal (het overgrote deel) of eenmaal per jaar aangifte moet doen.

Wilt u weten of uw onderneming omzetbelastingplichtig is en over welke periode? Neem dan gerust contact met ons op.

Loonbelasting (LH)

Als uw onderneming groeit en u het niet allemaal alleen meer aan kunt dan moet u bij het aannemen van personeel rekening houden met het feit dat maandelijks aangiften loonheffing moeten worden gedaan. Daarnaast uiteraard met de verplichting tot het uitkeren van loon. Neem voor inlichtingen wat er allemaal bij het aannemen van personeel komt kijken contact met ons op.

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Als uw onderneming de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap (B.V.) heeft (aangenomen) dan moet elk jaar een aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) worden ingediend. Over het fiscale resultaat is de B.V. dan Vpb verschuldigd.

Als opmerking mag dienen dat bij een eventueel verlies er mogelijk verliesverrekening op kan treden. Neem om na te gaan of dat zo is, over hoe dat proces in zijn gang gaat en bij andere vragen over Vpb gerust contact met ons op.

Erfbelasting

Wij vragen uw aandacht om er rekening mee te willen houden dat na uw overlijden uw erfgenamen in beginsel een aangifte erfbelasting in moeten dienen. Het is in veel gevallen, als u ondernemer bent, voor uw erfgenamen mogelijk om gebruik te maken van een fiscale faciliteit die kan bijdragen aan een aanzienlijke besparing in verschuldigde erfbelasting. Indien u hier meer informatie over zou willen hebben neem dan gerust contact met ons op.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?