Enter your keyword

Schrijf je in en blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Middenduin adviseert Zorg van de Zaak bij overname Novadic-Kentron

In april is bekendgemaakt dat Novadic-Kentron (NK) het netwerk van Zorg van de Zaak gaat versterken. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hebben hiervoor inmiddels goedkeuring gegeven. Hiermee is de aansluiting definitief.

Verslavingszorginstelling Novadic-Kentron gaat deel uitmaken van het Zorg van de Zaak Netwerk. Door de toetreding ontstaat een robuuste partij in de verslavingszorg die een breed aanbod levert. Zo zijn de diensten van Novadic-Kentron complementair aan de diensten van de overige (zorg)bedrijven uit het netwerk.

Novadic-Kentron is de Brabantse verslavingszorginstelling die haar deskundigheid inzet voor een gezond, sociaal en veilig Noord-Brabant. Zorg van de Zaak deelt de ambitie van NK om met toewijding te werken aan een herstelondersteunend behandelklimaat. Zij ziet de samenwerking als een kans om nieuwe perspectieven en initiatieven te ontwikkelen die recht doen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid, aan de zorgvraag van cliënten en aan de professionele trots en ambitie van de medewerkers.

Sinds begin 2017 is NK in gesprek met Zorg van de Zaak over de mogelijkheid van een strategische samenwerking. Na een intensief traject van onderzoek en onderhandeling hebben beide partijen het besluit genomen tot toetreding tot het netwerk.

Over Zorg van de Zaak Netwerk:
Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg, met ruim 4.000 medewerkers en een omzet van ruim 300 miljoen euro. Tot het netwerk behoren een bedrijfszorgorganisatie én diverse expertisebedrijven op het gebied van arbeidsomstandigheden, mobiliteit, re-integratie en loopbaan (Margolin), re-integratie bij gecompliceerde gezondheidsproblematiek (Winnock), schuldhulpverlening (Grip), verslavingen (Rodersana, Ready for Change, Novadic-Kentron), eetstoornissen (Co-eur) en obesitas (RA-Medical), bedrijfsmaatschappelijke issues (Gimd), psychische klachten (Skils), Christelijke GGZ (In de Bres) en Payrolling (LPD). Kortom, organisaties die op impactvolle momenten ondersteunen zodat mensen kunnen blijven werken en meedoen in de samenleving. Verder biedt het Netwerk medische zorg met het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en kraamzorg met Naviva Kraamzorg in Deventer. Daarnaast is Zorg van de Zaak hoofdsponsor van FC Utrecht, waarmee zij samen maatschappelijke projecten uitvoert op het gebied van leefstijl en preventie. Voor meer informatie: www.zorgvandezaak.nl.

Over NK:
Novadic-Kentron (NK) is de grootste verslavingszorginstelling in Noord-Brabant en aanwezig in vrijwel alle gemeenten: bij de zorgklant thuis, in de wijk en indien nodig in de kliniek. De bijna 900 medewerkers en vrijwilligers/ervaringswerkers ondersteunen zo’n 8.000 cliënten per jaar bij hun herstel. NK staat voor een gezond, sociaal en veilig Brabant via een breed en gedifferentieerd aanbod met focus op herstel. Iedereen kan bij NK terecht: hoe licht of ernstig de problemen ook zijn. NK heeft een uitgebreid aanbod voor mensen met (complexe) verslavingsproblematiek, waaronder jongeren, cliënten met een dubbele diagnose (combinatie met psychiatrische problematiek) of een licht verstandelijke beperking of problemen. Maar ook voor cliënten met justitiële achtergrond heeft NK een sterk gespecialiseerd aanbod. Voor meer informatie: www.novadic-kentron.nl.

Lees de persberichten van Zorg van de Zaak over deze transactie:

https://www.zorgvandezaak.nl/persbericht-novadic-kentron-versterkt-het-zorg-van-de-zaak-netwerk-definitief/

https://www.zorgvandezaak.nl/persbericht-novadic-kentron-versterkt-zorg-van-de-zaak-netwerk/

Wat kunnen wij voor u betekenen?