Enter your keyword

Schrijf je in en blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Particulieren en mkb’ers kunnen laadpalen gaan verhuren

Particuliere laadpaaleigenaren krijgen de kans hun laadpaal en parkeerplek te verhuren aan andere elektrische rijders. Momenteel zijn traditionele aanbieders, zoals energiebedrijven en netbeheerders, alleenheersers in de openbare ruimte bij het aanbieden van laadpalen. Het aantal laadpalen op eigen terrein is echter groter, en dat biedt kansen voor nieuwe aanbieders.
Omdat de prijzen van openbaar laden sterk gestegen zijn, kunnen ook particuliere en mkb-aanbieders met een laadpaal op eigen terrein steeds meer geld verdienen als zij hun paal en parkeerplek via een app verhuren. Denk aan het succesvolle voorbeeld dat Airbnb en Uber hebben gegeven. ChargePark is het eerste bedrijf dat dit plan in praktijk wil brengen in Nederland. Het zal ook de mogelijkheid bieden om een paal vooraf te reserveren, een optie die de andere aanbieders van laadpalen en passen nog niet aanbieden.

Laadpaal op eigen terrein
Er waren per ultimo 2014 veel meer laadpalen op eigen (parkeer)terrein in Nederland dan openbare: circa 28.000. Een stijging van 10.000 ten opzichte van eind 2013 stelt RVO.nl. Het aantal openbaar en altijd toegankelijke palen groeide van 5.421 eind 2014 tot 7.395 eind 2015. Ook het aantal semipublieke palen is toegenomen: van 6.439 eind 2014 tot 10.391 eind 2015.

Dan zijn er ook nog de snellaadpunten, die groeiden van 254 tot 465 in dezelfde tijdsspanne. Ondanks deze groei bestaat de vrees dat er een tekort ontstaat aan laadpalen, omdat het aantal elektrische voertuigen nog sneller is gegroeid.

Hoewel het aantal openbare laadpalen ook sterk groeit, valt daarbij op dat de prijs per kWh de laatste jaren ook sterk is gestegen. Het laadtarief is in Amsterdam (en andere gemeenten) de laatste jaren bijvoorbeeld gestegen van gemiddeld 24 cent naar circa 34 cent per kWh. Dit biedt ruimte voor innovatieve aanbieders om met een concurrerend aanbod te komen. Wie weet dat bedrijven met een grootgebruikersaansluiting veel minder betalen per kWh (van 6 tot 10 cent) dan kleingebruikers (circa 23 cent), kan met een simpele rekensom bepalen hoeveel marge er met een paal op eigen terrein is te behalen ten opzichte van de tarieven die gelden voor (semi-)openbare palen (inmiddels al vaak 35 cent per kWh).

Vooral dus voor bedrijven in het mkb, die vaak al een grootverbruikersaansluiting hebben, een eigen parkeerterrein en behoefte aan nieuwe markten.

ChargePark
Herman Mannaerts en Robert-Jan Brouwer zijn daarom een crowdfundingactie begonnen om ChargePark op de kaart te zetten. ‘ChargePark wil binnen drie jaar 1.500 oplaadpunten hebben bij particulieren en mkb, te beginnen met 300 in het eerste jaar. Omdat deze op eigen terrein staan, heb je niet te maken met stroperige procedures of torenhoge parkeergelden. Om onze eigen opstartkosten te dekken en de eerste 200 laadpalen vooruit te kunnen financieren, hebben we 125.000 euro nodig, waarvan we 20.000 zelf bijdragen. Met deze crowdfundingactie willen we mensen bereiken die net als wij vinden dat elektrisch rijden toegankelijker moet worden’, stelt Mannaerts.

Volgens het tweetal moeten automobilisten met een elektrisch voertuig nu nog te lang wachten, of omrijden, om bij een openbaar oplaadpunt te laden. Omdat deze niet zijn te reserveren, kan het bovendien weleens gebeuren dat een chauffeur met bijna lege accu aankomt bij een paal die niet vrij is. Een situatie die vooral lastig is als iemand haast heeft om een afspraak te bereiken.

Groene stroom
Mannaerts, die zelf ook een elektrische auto heeft, ziet in de dagelijkse praktijk bovendien veel verbetermogelijkheden: ‘Veel laadpalen worden niet volledig benut, omdat ze vaak als parkeerplaats van reeds opgeladen auto’s worden “misbruikt”, met alle ergernis en inefficiëntie van dien. Wij willen niet langer afhankelijk zijn van de overheid en grote spelers in de markt. Wij installeren een laadpaal op het terrein van de eigenaar, zowel particulieren als bedrijven. We stellen als enige eis dat deze groene stroom leveren, via een groene stroomprovider, of met eigen zonne-energie. Omdat minister Kamp al diverse malen heeft laten weten dat hij de saldeerregeling voor zonne-energie in de toekomst wil opheffen, krijgen eigenaren van zonnepanelen straks misschien veel minder betaald voor de energie die ze zelf opwekken, dan voor de energie die ze afnemen. Het is dan veel rendabeler om hun zonne-energie direct te leveren aan elektrische rijders via ChargePark-laadpalen.

’Hij besluit: ‘De gebruiker geniet een zeer voordelig gebruikerstarief voor laden, parkeren en reserveren. Daarnaast kunnen elektrische rijders gebruikmaken van iedere laadpaal uit ons netwerk, die eenvoudig te lokaliseren zijn en te gebruiken zijn met onze smartphone app of laadpas. Omgekeerd kan de eigenaar zijn laadpaal aan andere leden van ChargePark verhuren op momenten dat hij er zelf geen gebruik van maakt. Doordat de laadpaaleigenaar meedeelt in de laad- en parkeeropbrengsten, kan hij de investering binnen enkele jaren terugverdienen.

’Diverse organisaties, waaronder Nudge, Hogeschool Arnhem Nijmegen, de stichting KIEMT, KIEN en DOET en Milieudefensie zijn het daarmee eens, en hebben besloten om ChargePark te steunen.

Bron: Smart Driving

Wat kunnen wij voor u betekenen?