Enter your keyword

Schrijf je in en blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Nieuwe Corona maatregelen kabinet van start!

Halverwege maart informeerden wij u voor het eerst over de verschillende regelingen die het kabinet had aangekondigd. Verschillende van deze regelingen zijn inmiddels beëindigd of worden verlengd. Daarnaast worden er nieuwe (vervangende) regelingen geïntroduceerd. In deze mailing informeren wij u over de nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB, de mogelijkheid tot verlenging van belastinguitstel en de vernieuwde NOW-regeling 2.0.

Vragen over deze of andere regelingen? Neem dan contact op met één van onderstaande contactpersonen!

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB open
Vanaf vanmiddag 12.00 uur is het voor ondernemingen in het mkb mogelijk om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan te vragen. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven in vastgestelde sectoren (met maximaal 250 werknemers) met het betalen van een deel van hun vaste lasten in juni, juli, augustus en september 2020.

De eenmalige TVL subsidie is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. De minimale subsidie bedraagt € 1.000,- en de maximale subsidie bedraagt € 50.000,- en maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed. Uw onderneming komt in aanmerking indien u minimaal € 4.000,- aan vaste lasten (personeelslasten uitgesloten) heeft in de betreffende periode en de SBI-code van uw onderneming op de lijst met vastgestelde SBI-codes is opgenomen. U kunt de TVL hier aanvragen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de TVL? Bel of mail ons!

Verlenging Bijzonder Uitstel Betaling Belastingen
Heeft u afgelopen maanden gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot uitstel van betaling van de belastingen? En heeft u behoefte dit uitstel te verlengen? Het is vanaf gisteren, 29 juni, mogelijk om online uitstel aan te vragen. U kunt het uitstel dan met 3 maanden verlengen.

Bij het verlengen van het uitstel wordt gekeken of u reeds een betalingsachterstand had voordat u het initiële uitstel aanvroeg. Bedroeg de achterstand toentertijd meer dan € 30.000,-? Dan moet u onderbouwende stukken, zoals een liquiditeitsprognose en verklaring van een derde partij, bijvoegen ter onderbouwing. Wij ondersteunen u graag bij het opstellen van deze stukken!

NOW regeling 2.0
Inmiddels is de inschrijving van de NOW regeling 1.0 gesloten. Met ingang van aanstaande maandag, 6 juli, opent de inschrijving voor de NOW regeling 2.0 (tot 31 augustus). De NOW regeling 2.0 voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten vanaf 1 juni.

In de NOW 2.0 zijn enkele belangrijke wijzigingen opgenomen t.o.v. de vorige regeling:

  1. Het is mogelijk om tevens voor de maanden juni tot en met september tegemoetkoming aan te vragen. Wel is het een eis dat de periodeaanvraag aansluit op de aanvraagperiode voor NOW 1.0.
  2. De referentiemaand voor het bepalen van de subsidie wordt aangepast naar maart 2020. In de NOW 1.0 was dit januari 2020.
  3. Indien u NOW 2.0 aanvraagt is het niet mogelijk om over het boekjaar 2020 dividend uit te keren. Ook mag u over het jaar 2020 geen bonussen uitkeren aan het bestuur of de directie van uw onderneming.
  4. Indien u zich genoodzaakt ziet ondanks de verschillende regelingen afscheid van een deel van uw medewerkers te nemen is de ontslagboete verlaagd van 150% naar 100% van de verkregen subsidie. De boete kan niet hoger uitvallen dan de totale ontvangen subsidie uit de NOW 2.0.
  5. Dient u een ontslagaanvraag in bij het UWV? Het UWV houdt bij de beoordeling rekening met uw aanvraag voor de NOW 2.0 en beoordeelt onder andere of u andere maatregelen heeft genomen of had kunnen nemen om de ontslagen te kunnen voorkomen.

Wilt u meer weten over NOW 2.0 en alle wijzigingen ten opzichte van de NOW 1.0? Neem dan direct contact op.

Vragen?
Logischerwijs heeft u als ondernemer nog veel vragen en wilt u weten hoe het in uw situatie zit. Heeft u één of meerdere vragen? Bel of mail ons, wij denken graag met u mee!

Middenduin Groep
info@middenduin.nl
033 – 450 20 10

Personele vragen
Edwin Heus

edwin.heus@hrmore.nl
06 – 55 85 28 48

Financieringsvragen
Bart Ruitenbeek
bart.ruitenbeek@middenduin.nl
06 – 19 96 37 42

Belastingtechnische vragen
Herman van Doorn
herman@sidler.nl
06 – 22 44 42 49

Administratieve vragen
Erwin Polhout

erwin.polhout@middenduin.nl
06 – 27 86 51 69