Enter your keyword

Schrijf je in en blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Schade door Corona? Dit zijn uw mogelijkheden!

Twee weken geleden werd door de overheid een breed pakket aan maatregelen aangekondigd om het bedrijfsleven in Nederland te ondersteunen. Wat is nu de stand van zaken? En kunt u gebruik maken van deze regeling?

Onderstaande afbeelding geeft een goed overzicht van de verschillende maatregelen, bij welk loket u terecht kunt en of deze reeds toegankelijk is. Onder de afbeelding worden van de belangrijkste regelingen nog enkele tips en haken en ogen toegelicht.

  1. Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW): deze regeling wordt naar verwachting op korte termijn geopend en dan zullen ook de exacte voorwaarden bekend worden. Wel is reeds bekend dat het gerelateerd zal worden aan de omzetdaling en dat er een opslag van 30% op het brutoloon zal worden berekend als vergoeding voor vakantiegeld, pensioen en voor werkgeverslasten. U ontvangt maximaal een vergoeding ter hoogte van 90% van de kosten. Vanaf 6 april kunt u uw onderneming voor deze regeling aanmelden.
  2. Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO): deze regeling is reeds aan te vragen bij uw eigen gemeente (woonplaats) en biedt (3 maanden) een tegemoetkoming tot het sociaal minimum. U dient aan het urencriterium (1.225 uur per jaar) te voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. Mogelijk komt u als DGA (met meer dan 51% aandelen) tevens in aanmerking voor de regeling, dit is vooralsnog echter niet geheel duidelijk.
  3. Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS): de TOGS-regeling is een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- voor ondernemingen in getroffen sectoren op basis van SBI-code bij de Kamer van Koophandel. Een belangrijke eis is dat uw onderneming buiten uw woning valt (enkele uitzonderingen). Valt uw SBI-code buiten de in aanmerking komende codes door een onjuiste registratie? Meld u toch aan voor de regeling, in een later stadium kunt u middels maatwerk mogelijk alsnog de tegemoetkoming ontvangen. Aanvragen kan hier.
  4. Bijzonder uitstel betalingen belasting: alle ondernemingen en zzp’ers komen in aanmerking voor bijzonder uitstel voor de verschuldigde belastingen. Met dit uitstel kunt u (minimaal) 3 maanden uitstel ontvangen voor de betaling van de verschuldigde belasting. Per ontvangen aanslag, welke u ontvangt nadat u de aangifte niet op tijd voldoet, dient u hiertoe een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst. Meer informatie hierover vindt u hier.

Logischerwijs heeft u als ondernemer veel vragen en wilt u weten hoe het in uw situatie zit. Heeft u één of meerdere vragen? Neem dan contact op met één van onderstaande contactpersonen of een van onze andere collega’s. Wij denken graag vrijblijvend met u mee!

Middenduin Groep
info@middenduin.nl
033 – 450 20 10

Personele vragen
Edwin Heus

edwin.heus@hrmore.nl
06 – 55 85 28 48

Financieringsvragen
Bart Ruitenbeek
bart.ruitenbeek@middenduin.nl
06 – 19 96 37 42

Belastingtechnische vragen
Herman van Doorn
herman@sidler.nl
06 – 22 44 42 49

Administratieve vragen
Erwin Polhout

erwin.polhout@middenduin.nl
06 – 27 86 51 69