Enter your keyword

Schrijf je in en blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Bedrijfsoverdracht

Nadat u uw onderneming heeft opgebouwd komt er een moment dat u uw onderneming over wilt of moet dragen. Redenen voor verkoop kunnen bijvoorbeeld zijn dat u meer een ondernemer bent dan een manager, dat u tijd vrij wilt maken voor andere activiteiten of omdat u toe bent aan uw pensioen.

Een succesvolle verkoop van uw onderneming begint bij een gedegen voorbereiding. Door een gedegen voorbereiding komt u in een later stadium niet voor verrassingen te staan en kunnen we gezamenlijk de optimale verkoopwaarde realiseren.

Gedurende de voorbereidingsfase zullen wij samen met u een verkoopmemorandum opstellen waarin uw onderneming uitgebreid beschreven wordt. Hierin komen de groei en de ontwikkeling van de afgelopen jaren naar voren maar zal vooral het verdere potentieel van uw onderneming beschreven worden. Welke waardepositie neemt uw onderneming in de markt in en wat is het onderscheidend vermogen van uw onderneming? Tevens zal een lijst met potentiële kopers opgesteld worden die in een later stadium benaderd zullen worden.

Indien benodigd kunnen wij u begeleiden bij het zetten van (interne) stappen om uw onderneming voor te bereiden op het verkoopproces zodat het optimale resultaat bereikt wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het optimaliseren van de fiscale en/of juridische structuur van uw onderneming om zodoende bij verkoop de maximale waarde te bereiken.

Vervolgens zullen wij de potentiële kopers benaderen en met u de verkoopmogelijkheden evalueren. Daarna zullen wij u ondersteunen bij de onderhandelingen met de potentiële kopers en het due diligence onderzoek coördineren. Ten slotte kunnen wij voor u de benodigde transactiedocumentatie opstellen of dit coördineren.

Mogelijke overnamepartijen van uw onderneming zijn externe partijen, zoals strategische- of financiële partijen, maar u kunt uw onderneming ook overdragen aan één of meerdere personeelsleden of uw nageslacht.

Wat kunnen wij voor u betekenen?