Enter your keyword

Schrijf je in en blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Keuze rechtsvorm

Het is van belang dat uw onderneming gevoerd wordt vanuit de bijpassende rechtsvorm, aangezien dit verschillende fiscale en of juridische voor- en nadelen heeft. Hierbij is tevens de fase waarin uw onderneming zich bevindt van groot belang.

Bij de ontwikkelingen kunnen wij u in alle fasen van dienst zijn. Met de keuze van rechtsvorm, maar ook met advisering en uitvoering zowel op juridisch als op fiscaal gebied. Fiscaal kunnen wij tevens alle soorten van aangiften voor u verzorgen.

Fasen:
Start:
Vaak vindt de start plaats door middel van het oprichten van een eenmanszaak onder andere doordat een eenmanszaak diverse fiscale voordelen biedt aan startende en kleine ondernemingen.

Groei:
Groei van de onderneming kan resulteren in de wens om de onderneming om te zetten in een besloten vennootschap (B.V.) om zo juridische aansprakelijkheid te verminderen en dat de onderneming de fiscale.

Opvolging / beëindiging:
Indien uw onderneming wordt gevoerd vanuit een B.V. biedt dit tevens voordelen bij verkoop, bedrijfsopvolging of staking van de onderneming.

Juridisch:
Een belangrijk aspect op juridisch gebied is de aansprakelijkheid. Zo is de ondernemer privé aansprakelijk indien hij zijn onderneming voert met een eenmanszaak. Bij omzetten van de onderneming in een B.V. komt een andere juridische structuur tot stand (met de nodige juridische overeenkomsten). Privé aansprakelijkheid komt dan pas aan de orde bij zogenaamd “onbehoorlijk bestuur”.

Binnen alle fasen dient tevens aandacht te worden besteed aan de privé situatie en de aansluiting hiervan op de structuur. Te denken valt aan: is de ondernemer alleenstaand of samenwonend/gehuwd? Wil hij gaan samenwonen/trouwen? Hoe zit het dan met aansprakelijkheid? En met het al dan niet hebben van huwelijkse voorwaarden?

Verder moet alles erfrechtelijk goed geregeld worden en dient dit periodiek geüpdatet worden zodat dit goed geregeld blijft.

Fiscaal:
Op fiscaal gebied dient te worden gekeken in hoeverre het werken vanuit een eenmanszaak of B.V. fiscale voordelen biedt. Hierbij speelt de grootte van de onderneming (op omzet technisch vlak) en de mate van winstgevendheid een belangrijke rol.

Wat kunnen wij voor u betekenen?