Enter your keyword

Schrijf je in en blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Startfinanciering

U wilt een nieuw bedrijf starten en uw product of uw dienst in de markt gaan zetten. Om uw bedrijf in de markt te zetten heeft u echter behoefte aan financiering, bijvoorbeeld voor het aanschaffen van de benodigde bedrijfsmiddelen, het investeren in marketing of het investeren in personeel. Als startende onderneming is het niet eenvoudig uw plannen gefinancierd te krijgen. Traditionele financiers zoals banken richten zich steeds meer op reeds bestaande ondernemingen met een voldoende track record en zekerheden. Wij kunnen u begeleiden bij het opstarten van uw bedrijf en bekijken hoe gezorgd wordt dat uw bedrijf over voldoende financiering beschikt van bij u passende financiers.

Vaak komt financiering bij de opstart van uw bedrijf van de volgende financiers:

  • Familie en vrienden;
  • Crowdfunding;
  • Qredits;
  • Subsidies.

Wat kunnen wij voor u betekenen?