Enter your keyword

Schrijf je in en blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

NOW-Loket Nu Geopend: Wat Als Uw Onderneming Buiten De Regeling Valt?

Maandagochtend om 9.00 uur is het NOW-loket geopend bij de UWV. Op de eerste dag hebben reeds ruim 35.000 ondernemingen een aanvraag voor de NOW-regeling ingediend. Maar wat zijn er voor mogelijkheden als uw onderneming hinder ondervindt van de corona-crisis en u toch niet in aanmerking komt voor de NOW-regeling?

De NOW-regeling
De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid is in het leven geroepen door de overheid om te zorgen dat ondernemingen hun medewerkers zoveel mogelijk in dienst houden. Afhankelijk van de omzetdaling van uw (groep van) onderneming(en) kunt u een tegemoetkoming voor de loonkosten aanvragen. Bij een omzetdaling van 100% loopt deze tegemoetkoming op tot 90% van de personeelskosten. De omzetdaling (in 3 achtereenvolgende maanden in maart-juli) wordt gerelateerd aan de gemiddelde kwartaalomzet in 2019.

Wilt u direct de NOW-regeling aanvragen voor uw onderneming? Het aanvraagformulier vindt u hier bij het UWV. Heeft u vragen over de regeling en of uw onderneming in aanmerking komt? We helpen u graag.

De beperkingen van de NOW-regeling
Zoals Minister Koolmees reeds in interviews aangaf betreft de NOW-regeling een simpele regeling die zeker haar beperkingen kent. Waar een dergelijke regeling normaliter minimaal een jaar nodig heeft om ontwikkeld te worden, is het nu in 2-3 weken ontwikkeld.

De regeling is (in eerste instantie) een tegemoetkoming voor 3 maanden en heeft als doel om zoveel mogelijk ontslagen te voorkomen. Het is dan ook de vraag of deze tegemoetkoming de pijn van uw onderneming dekt of dat u mogelijk nu al andere en mogelijke verregaande maatregelen moet overwegen. Ook voor ondernemingen die buiten de regeling vallen, zoals bepaalde groeibedrijven en seizoensbedrijven, is het van belang andere maatregelen te overwegen. Maar welke maatregelen zijn er nog meer mogelijk?

  1. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen: indien de verwachtingen voor de toekomst dusdanig beïnvloed worden door de huidige ontwikkelingen kunt u mogelijk een aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Dit is een proces waarbij u rekening dient te houden met een termijn van minimaal 4 weken nadat de aanvraag compleet is ingediend. Deze termijn mag u aftrekken van de opzegtermijn van de arbeidscontracten.
  2. Afscheid met een vaststellingsovereenkomst: een relatief eenvoudigere methode om afscheid te nemen van (een deel van) uw personeel is door in gesprek te gaan en te kijken of u tot overeenstemming kunt komen in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Hiermee kunt u in goed overleg uit elkaar, waarbij de medewerker zijn of haar WW-rechten behoudt. Uiteraard dient uw medewerker hier ook mee in te stemmen. Indien u gebruik maakt van de NOW-regeling en gedurende deze periode medewerkers ontslaat middels een UWV-regeling of een vaststellingsovereenkomst dient u de ontvangen tegemoetkoming terug te betalen vermeerderd met een boete.
  3. Besparen op oproep- of aflopende contracten: heeft u een deel van uw personeel in dienst met een oproepcontract? Of lopen er komende periode contracten af? Uiteraard kunt u besluiten de oproepers niet langer op te roepen of aflopende contracten niet te verlengen. Doet u dit terwijl u wel de NOW-regeling heeft aangevraagd? Dan wordt uw tegemoetkoming verlaagd vanwege een verlaging van uw personeelskosten.

Het valt te adviseren de effecten van bovenstaande maatregelen te verwerken in liquiditeitsprognoses. Op basis hiervan kunt u tevens bekijken of aanvullende maatregelen zoals kostenbesparingen of het aanvragen van bijzonder uitstel voor het betalen van belastingen nodig zijn. En heeft u voor een langere periode behoefte aan liquiditeit? Door de overheid is zowel de BMKB-regeling als de GO-regeling tijdelijk verruimd om te zorgen dat u, zowel bancair als via alternatieve financiers zoals crowdfunding platformen, gemakkelijker een lening kunt aantrekken. Wel is van belang dat u financieel kunt onderbouwen dat uw onderneming gezond is en de huidige stand van zaken een tijdelijke hick-up is voor uw onderneming.

Logischerwijs heeft u als ondernemer nog veel aanvullende vragen en geeft dit overzicht u geen volledig inzicht in de situatie van uw onderneming. Heeft u één of meerdere vragen? Neem dan contact op met één van onderstaande contactpersonen of een van onze andere collega’s. Wij denken graag vrijblijvend met u mee!

Middenduin Groep
info@middenduin.nl
033 – 450 20 10

Personele vragen
Edwin Heus

edwin.heus@hrmore.nl
06 – 55 85 28 48

Financieringsvragen
Bart Ruitenbeek
bart.ruitenbeek@middenduin.nl
06 – 19 96 37 42

Belastingtechnische vragen
Herman van Doorn
herman@sidler.nl
06 – 22 44 42 49

Administratieve vragen
Erwin Polhout

erwin.polhout@middenduin.nl
06 – 27 86 51 69